برای تست پاپ اپ تلگرام 24 ساعت یکبار صفحه رو دوباره تازه سازی نمایید تا ببینید ک این کد صحت داره.


codebazan